Business Wellness Group har valt Copernicus Business Suite från Exicom Software

Business Wellness Group har vuxit kraftigt senaste åren och hade vuxit ur sitt gamla affärssystem. Efter att under en längre tid ha utvärderat flera olika system genom en väl genomarbetad upphandlingsprocess blev valet till slut Copernicus Business Suite från Exicom Software.

Lina Karlsson, Ekonomiansvarig på Centigo som ansvarade för upphandlingen säger “Vi har växt ur vårt gamla affärssystem och behövde nu något nytt, större och modernt. Vi ville ta ett helhetsgrepp för hela verksamheten inom Business Wellness Group för att underlätta hela vår ekonomi, fakturering, koncernrapportering, tidrapportering, projektredovisning och planering.”

Johan Barenstedt, Partner Centigo säger ”Vi har en ekonomifunktion som arbetar hårt idag som behöver hjälp med ett modernt komplett affärssystem som också kan underlätta vår automatisering och digitalisering. Vi behöver även säkra att koncernrapporteringen ger en komplett och korrekt information enkelt. Vi genomförde en väl genomarbetad upphandling för att affärssystemet verkligen skulle passa hela organisationens behov.”

Business Wellness Group sökte även efter en lösning för leverantörsfakturahantering inklusive leverantörsfakturascanning. Valet blev Exicom Softwares samarbetspartner Centsoft som var modernast, enklast att arbeta med och som hade bäst funktionalitet.

Efter Business Wellness Group upphandling där många leverantörer var inblandade föll slutligen valet på Copernicus Business Suite från Exicom Software.

Johan Barenstedt, säger att ”Anledningen till att vi slutligen valde Copernicus Business Suite från Exicom Software är att deras lösning är anpassad efter tjänsteföretags branschen, mest komplett och ändå enkel, är anpassningsbar, har alla moderna funktioner som vi behöver och hade kunskap om branschen och våra behov som tjänsteföretag. Vi har uppskattat den kompetens, uppföljning och återkoppling som Exicom Software visat. Bra relation och bra produkt i symbios gjorde att Exicom Software blev vårt val.”

Något som Business Wellness Group även uppskattar med Exicom Software som leverantör är att Copernicus Business Suite är väletablerat, grundarna/ägarna arbetar kvar i företaget samt att utveckling och support finns i Sverige.

Exicom Software levererar en privat molnlösning (Private Cloud) av Copernicus Business Suite som kommer ge Business Wellness Group ett komplett nytt affärssystem, enkelt mobilt tidrapporteringssystem, effektiv ekonomisk uppföljning vilket leder till lönsammare verksamhet. Införandet av Copernicus Business Suite startar nu i september och go live är planerad i januari 2018.

Exicom Softwares långsiktiga mål är att leverera helhetslösningar till tjänsteföretag som skapar kontroll i hela processen från offert till leverans. Exicom Software driver idag digitalisering, automatisering och kraven på effektiva lösningar för tjänsteverksamheter är idag högre än någonsin.

Exicom Softwares vision är:

  • Automatisera tidrapporten. Det underlättar för medarbetaren och ökar ledningens kontroll.
  • Automatisera attester. Det underlättar för chefer och ökar ledningens kontroll.
  • Automatisera fakturering. Det förbättrar cashmanagement och minska administration.
  • Automatisera planering. Det minskar administration och ökar träffsäkerhet i leveranser.

Business Wellness Group AB är moderbolag i en medarbetarägd företagsgrupp bestående av dotterbolag och intressebolag, bl.a. Centigo, Accigo, Decigo, Sapigo, Perpello och 4FP. Idag har gruppen c:a 400 medarbetare och växer varje år.

Business Wellness Groups vision är ”Sensible Growth. Everywhere”. Visionen förverkligas genom att utveckla framtidens ledare och tjänsteföretag baserade på den egna filosofin ”Business Wellness®”. Business Wellness Group har ett mycket långsiktigt perspektiv på värdeskapande och har därför manifesterat detta i en 100-års strategi.

Business Wellness® är ett av Business Wellness Group registrerat varumärke.

Business Wellness Group:

http://businesswellnessfamily.se/business-wellness-group/

Leverantör av Copernicus Business Suite:

Exicom software AB: https://copernicus.se/

Leverantörsfakturascanning:

Centsoft AB: www.centsoft.se

Vid eventuella frågor kontakta

Magnus Lundbom, Försäljnings och Marknadschef Exicom Software

Tele: 08-506 409 71

magnus.lundbom@u2519170.fsdata.se