Är förändring svårt, Peter Nilsson?

Peter Nilsson, kommunikolog och författare, höll tillsammans med Mattias Sunneborn ett mycket uppskattat framträdande under Användardagen. Vi passade på att ställa honom några frågor.

Vad tror du att det är som lockar människor från näringslivet att lyssna till fd. elitidrottare?
– I grunden tror jag att många företagsledare och chefer är tävlingsmänniskor. De är ju tillsatta för att prestera, och därför kan de säkert känna igen sig i idrottare som har presterat. Många ledare har enligt min erfarenhet dessutom ett förflutet som toppidrottsmän.

Finns det till och med situationer då en företagsledare borde tänka mer som en elitidrottare?
– Elitidrottare är generellt väldigt duktiga på att sätta tydliga mål för sig själva och sin idrottsverksamhet. Vad det hela egentligen handlar om är att ta reda på vad som krävs för att nå sitt mål och därefter göra en tydlig plan. Och att våga sätta delmål!

Låter egentligen ganska självklart. Men hur brukar det se ut?
– VDn och resten av ledningen vill genomföra någon förändring, men springer mest runt och släcker bränder. De tycker oftast själva att de har en tydlig målsättning med förändringen, till exempel att de vill bli ”bäst”. Problemet uppstår när detta ”bäst” får olika innerbörd för olika personer. När ledningen sedan sänder olika, otydliga budskap till medarbetarna, ersätter de snart dessa diffusa mål med sina egna mål.

Så den entusiasm som ofta infinner sig under idéfasen, som sedan har en tendens att ebba ut under genomförandet, beror alltså på otydliga mål?
– Ja! Eller, delvis. För en ledare kan misslyckas även med ett tydligt mål om det inte engagerar de berörda på ett personligt plan. Det ska upplevas vara viktigt för alla inblandade. De som är duktiga på att genomföra förändringar är de som arbetar efter en tydlig plan. I planen måste det finnas tid för eftertanke och löpande återkoppling till målen. Målen ska vara en levande referenspunkt, där organisationen ständigt blir påminda om syftet med förändringen för att entusiasmen ska hållas levande, avslutar Peter Nilsson.