Wasa Kredit har tecknat avtal med Exicom om att börja använda Copernicus Time för tidrapportering. Copernicus Time är en molntjänst, som både innehåller funktioner för tidrapportering via webbgränssnitt och via appar för iPhone och Android telefoner. Rapporterad avvikelse tid kommer att överföras till lönesystemet HR+.

Om Wasa Kredit:
Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner –främst leasing, hyra och avbetalning. Wasa Kredit arbetar dels via samarbetspartners inom till exempel bil-, dator-, fritid- och maskinhandeln, dels direkt med företagskunder. Dessutom ger Wasa Kredit lån och kontokortskrediter till privatpersoner.