Tidrapportering

Förbättra kapitalbindningen med Copernicus tidrapportering, nu med app för Smartphone.

Copernicus Project Tidrapportering ökar din organisations tillgänglighet till att rapportera tid. Därmed kan du följa upp din verksamhet snabbare. Om din organisation arbetar med externa projekt skapar du också möjlighet att fakturera dina kunder tidigare, vilket förbättrar kapitalbindningen.

Copernicus Project Tidrapportering erbjuds med fyra olika gränssnitt för tidrapportering.

  • Smartphone på iOS och Android
  • Veckotidrapporten
  • Paletten
  • Dagtidrapporten

För enkel och snabb tidrapportering används med fördel Veckotidrapporten.

Som alternativ till Veckotidrapporten kan Paletten användas. Paletten har ett Excel-liknande gränssnitt. Med sin mallfunktionalitet passar tidrapporten särskilt för användare som arbetar med samma projekt under en period.

Om din organisation arbetar med projektplanering, finns även en särskild tidrapport, kallad Dagtidrapporten. I Dagtidrapporten ser användaren bedömd tid, men kan också, utöver att rapportera tid, även rapportera bedömd återstående tid.

Samtliga tre tidrapporter är veckobaserade. Din organisation kan välja att arbeta med alla tre tidrapporter eller endast någon av dem.

Tiden fylls lämpligen i varje dag. I samband med tidrapportering sker validering, vilket minimerar fel. Användaren väljer när tidrapporten skall skickas in.

Copernicus Project Tidrapportering är utvecklad för att användas för fulltidsrapportering, vilket inkluderar såväl arbetad tid och frånvaro. Resursernas arbetstid styrs med ett personligt schema. Möjlighet finns att hantera mallar för scheman som kopieras ut till medarbetarna. Tidrapporteringen kan hantera såväl flextid som övertid och mertid.

Copernicus Project Tidrapportering kan kopplas ihop med er organisations lönesystem, för överföring av frånvaro, övertid och arbetad tid (se vidare Copernicus Project Connect).

Copernicus Project Tidrapportering levereras med en attestfunktion för linjechefer. Från attestvyn finns möjlighet att skicka tillbaka felaktiga rader. Medarbetaren korrigerar sedan raden och skickar in den igen. Det är möjligt att styra vilken tid som skall attesteras av linjechefen (t ex all tid eller endast interntid och frånvaro/övertid).

Copernicus Project Tidrapportering levereras också med en attestfunktion för projektledare. Det är möjligt att styra för vilka projekt som projektledarattest skall tillämpas. Även denna attestvy innehåller funktion för att skicka tillbaka felaktiga rader.

Copernicus Project Tidrapportering innehåller funktioner för hantering av saknad tid, dels i form av påminnelse vid inloggning och dels i form av automatiska påminnelsemejl. För linjechefer finns även en rapport för saknad tid.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska