Resursplanering

Bra översikt! Lätt att använda! Bättre kontroll! Bättre framförhållning!

Med Copernicus Project Resursplanering har du full kontroll på din beläggning och kan prognostisera framtida affärers påverkan på resursbehovet. Nyckeln till att lyckas med ett resursplaneringsverktyg är att alla på företaget använder det och att all tid planeras. Därför är vår resurs-planeringsfunktion framtagen för att vara lätt att använda.

Copernicus Project Resursplanering kan hantera planering av all tid, dvs såväl arbetad tid som frånvaro. Resursplaneringen utgår ifrån medarbetarnas individuella scheman. Tillgänglig tid räknas fram automatiskt utifrån de bokningar som görs, preliminärt eller definitivt.

Resursförfrågningar från projekten hanteras i en inkorg, där behov från olika projekt besvaras. Linjecheferna kan även hantera bokning av annan tid för sin avdelning från ett planeringsbord, t ex linjearbete, interntid och frånvaro. Härifrån kan även omplaneringar göras.

Funktionen gör det möjligt att resursplanera utifrån sina behov på lång eller kort sikt, detaljerat eller på övergripande nivå. Med Resursplaneringen kan man på ett strukturerat sätt göra:

  • Avdelningsplanering
  • Kapacitetsplanering
  • Verksamhetsplanering
  • Teamplanering
  • Personlig planering

Resursplaneringen gör att man har möjlighet att kontinuerligt ha en bra översikt över varje avdelning och medarbetares planering och man kan se framtida behov vilket gör att man förbättrar framförhållningen.

För att få en effektiv verksamhetsstyrning krävs att man styr och följer upp både förvaltning, support, frånvaro, projekt och linjearbete. Med Copernicus Project får man ett verktyg för att styra både framåt och följa upp bakåt.

I histogram kan man enkelt se beläggning och tillgänglig tid. Det är här möjligt att även ta med prospekts och ännu icke beslutade projekt. Dessa kan kategoriseras i olika grupper, motsvarande % sannolikhet och kan viktas vid beräkning av beläggningen.

Med hjälp av Copernicus Project’s Workflow-hantering kan man sätta upp systemet så att det stödjer företagets egna processer vid förfrågan och bokning av resurser. Som resursägare kan man enkelt överblicka sina medarbetares beläggning och även se vilka uppdrag en medarbetare är bokad på.

I Resursplaneringen finns även funktionalitet för att hantera en kompetensdatabas, där man kan samla uppgifter om medarbetarnas kompetens och bakgrund. Informationen kan enkelt underhållas av medarbetarna själva och användas såväl internt inom företaget som externt i samband med exempelvis offertarbete. Via funktionen Formulärhantering finns möjlighet att skriva ut en CV att bifoga i exempelvis offerter.

Teamplanering

Copernicus Project Teamplanering riktar sig till organisationer där team levererar tjänster till projekt och andra verksamheter, och som har behov av en samordnad planering för teamen.

Med funktionen kan teamledaren enkelt hantera planering av sin verksamhet, där aktiviteterna härrör sig från olika projekt. En stor fördel med Teamplaneringen är att teamledaren inte behöver göra några formella bokningar, utan enkelt kan planera teamets resurser på valfria aktiviteter.

Teamplaneringen är särskilt lämplig för verksamheter som hanterar många och små ärenden eller aktiviteter.

Teamplaneringen hanteras från en gemensam plan för varje team. Möjlighet finns att hantera Inkorgar, som kan nås direkt från respektive teams plan. Tidrapportering och uppföljning av aktiviteter som hanteras från Teamplaneringen, sker på beställarens projekt.

Med Copernicus Project Teamplanering kan du öka beläggningsgraden för teamen, samtidigt som den effektiva hanteringen sparar tid för såväl teamledaren som teamets medlemmar. Utöver att man sparar pengar så leder funktionen också till minskad stress och nöjdare medarbetare.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska