Projektplanering

En projektplanering för hela företaget.

Enklare planering och kalkylering av dina projekt. Funktionen ger tidigare “early warnings”, förbättrar kvaliteten och ökar projektens resultat.

Projektmodeller

Med modellstödet i Copernicus Project får ditt företag hjälp med att säkra och tillvarata de investeringar ni gjort i er projektmodell. Genom att införa ett systemstöd sprider ni användandet av projektmodellen vilket även gör att efterlevnaden blir högre.

Med Copernicus Project får du även ett effektivt verktyg som underlättar införandet av projektmodeller i verksamheten, genom att funktionen omfattar systemstöd för såväl styrning som produktion. Vidare kan produktionsmodeller byggas eller återanvändas baserade erfarenheter från tidigare projekt. Tack vare enkelheten att göra standardiseringar kring valda modeller underlättas arbetet med att initiera nya projekt.

Genom att Copernicus Project innehåller en standardfunktion för kopplingar mot elektronisk dokumentation för projektmodeller blir informationen mer tillgänglig i det dagliga arbetet. Ett exempel på en färdig koppling som finns är PPS Online från Tieto.

Mallar

Genom koppling till den projektmodell och de mallar som din organisation tillämpar, förenklas arbetet och du säkerställer att organisationen tillämpar den fastställda projektmetodiken. Mallarna kan innehålla såväl dokument, WBS (Work-Breakdown-Structure), varaktighet, beroenden, resurser, bedömd tid och kalkyl.

Tidplaner

Copernicus Project Projektplanering stöder såväl planering av projekt som andra verksamheter som bedrivs i projektliknande form, t ex linjearbete, resurskonsulting etc.

En av fördelarna med verktyget är att man kan använda projektplaneringen redan innan beslut tagits om att genomföra projektet, t ex när man tar fram ett beslutsunderlag för att starta ett projekt eller i samband med offertarbete.

I Copernicus Projekt planering kan du hantera såväl mängd (t ex timmar eller styck) som belopp (kostnad och utpris). För planering av timmar finns det i Resurslistan en koppling mot prissättningsregler i Copernicus Project, vilket säkerställer att rätt pris tillämpas vid kalkylering. Utöver tid kan du även hantera planering av inköp och material. Med hjälp av arbetstyper kan indelning ske i olika kostnadsslag.

Projektplaneringen utgör underlag för resursbehov. Resursförfrågningar kan göras såväl preliminärt som definitivt. Det är möjligt att förfråga på roll/kompetens samt på utpekad resurs. Möjlighet finns även att söka efter lediga resurser, t ex utifrån roll/kompetens, avdelning eller namn. Vid sökning visas tillgänglig tid för resurserna.

Projektplaneringen innehåller ett flertal olika värdetyper, t ex Ram, Anslag, Kalkyl, Planering, Rapportering och Prognos.

När du bygger projektplanen kan du välja att använda det grafiska WBS-verktyget, där du enkelt kan rita upp projektet i den önskade strukturen. Det är också möjligt att gå direkt till Tidplanen eller Resursanvändningen och bygga projektplanen. Innehållet i organisationens WBS-struktur kan konfigureras och exempelvis motsvara plan, arbetspaket, aktiviteter, milstolpar och inleveranser.

Projektplaneringen har en inbyggd versionshantering, med möjlighet att spara en ”baseline” av projektplanen för senare jämförelse.

Copernicus Project Projektplanering innehåller bl. a följande funktioner:

  • WBS-verktyg
  • Tidplan (Gantt-vy)
  • Dokumenthantering
  • Resursanvändning
  • Resurslista
  • Inköpslista
  • Grafer

Projektstyrning

När ett projekt är startat kan du från Copernicus Project Projektplanering löpande följa upp projektet och styra det. Du kan tidigt få ”early warnings” och kan därmed hinna göra något åt problemen innan det är för sent.

Med hjälp av kopplingen mot organisationens projektmodell kan du se i vilken fas projektet befinner sig, jämfört med vilka aktiviteter som är påbörjade. Det ger exempelvis en snabb överblick av om aktiviteter är på väg att skjutas till nästa fas. Projektmedlemmar kan inrapportera bedömd återstående tid samt bedömd färdigställande. Därmed kan projektledaren få en snabbare återkoppling när en aktivitet är på väg att skjutas i tiden.

I Copernicus Project finns flera möjligheter att följa upp nedlagd tid och kostnad på projekten. Projektledaren ser nedlagd tid och kostnad på projekt, arbetspaket och aktiviteter. Projektledaren har alltid en uppdaterad prognos, såväl i timmar som i pengar. Prognosen bygger på rapporterad tid och kostnad till och med angiven brytdag, samt resterande planering. Brytdagen kan vara dagens datum eller kan sättas till ett tidigare datum.

Man kan omplanera direkt i Gantt schemat och ta ut en ny version av en plan. Förfrågningar om resurser kan göras vid behov, där man också ser vilka resurser som finns tillgängliga.

Det finns möjlighet att skriva statusrapporter på projekten. Statusrapporterna utgör i sin tur underlag för Projektportföljen.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska