Modell- & Processtöd

Ett inbyggt visualiserat stöd för projektmodeller och produktionsmodeller.

Med hjälp av funktionen kan ni säkerställa att er organisationen följer uppsatta regelverk. Ni kan enkelt överblicka var projekten befinner sig och hur arbetet fortlöper.

Modellstöd

Med modellstödet i Copernicus Project får ditt företag hjälp med att säkra och tillvarata de investeringar ni gjort i er projektmodell. Genom att införa ett systemstöd sprider ni användandet av projektmodellen vilket även gör att efterlevnaden blir högre.

Med Copernicus Project får du även ett effektivt verktyg som underlättar införandet av projektmodeller i verksamheten, genom att funktionen omfattar systemstöd för såväl styrning som produktion. Vidare kan produktionsmodeller byggas eller återanvändas baserade erfarenheter från tidigare projekt. Tack vare enkelheten att göra standardiseringar kring valda modeller underlättas arbetet med att initiera nya projekt.

Genom att Copernicus Project innehåller en standardfunktion för kopplingar mot elektronisk dokumentation för projektmodeller blir informationen mer tillgänglig i det dagliga arbetet. Ett exempel på en färdig koppling som finns är PPS Online från Tieto.

Processtöd

Med Copernicus Project Processtöd får ni ett inbyggt stöd för automatisering av processer, d.v.s. ett så kallat “workflow”. Detta ger kostnadsbesparingar genom att automatisera, effektivisera och förenkla det administrativa arbetet.

Med Copernicus Project Processtöd förenklas införandet av systemstöd då olika delar av verksamheten kan samsas om en gemensam lösning, men ändå skräddarsy verktyget efter sina specifika behov. Processtödet levereras med ett antal färdiga processer för projekthantering, resurshantering samt fakturering.

Dokumenthantering

I Copernicus Project finns en mycket användbar dokument- och formulärhantering. Funktionen används för att lagra och versionshantera dokument och formulär. Copernicus Project kan hantera alla typer av filformat i sin dokumenthantering. Funktionalitet finns för säker in- och utcheckning av dokument.

Möjlighet finns också att skapa länkar till dokument, som finns lagrade på annan plats och som då kan öppnas från Copernicus Project.

Dokumenten kan lagras i dokumentstrukturer med hjälp av mappar, vilket gör det lätt att ordna och söka olika typer av dokument.

Funktionalitet finns för att hantera så kallade regulatoriska dokument.

Dokumenthanteringen är tillgänglig i flera funktioner bl a Projektplanering och Projektmodellstöd. Möjlighet finns t ex att lägga upp dokumentmallar i Copernicus Project, kopplade till tillämpning av projektmodell eller produktionsmodell. I Copernicus Project Projektplanering kan projektdokumenten lagras i projektet så att projektdeltagare med behörighet har tillgång till alla gemensamma projektdokument.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska