Planera

För alla projektverksamheter gäller det att ha en bra kikare. Här kan man planera både projekt, linjearbete, program, portföljer och resurser. Bättre framförhållning är svår att få!

Projektplanering

Med Copernicus Project Projektplanering kan du enkelt planera och kalkylera dina projekt. Med mallar för olika typer av projekt förenklas arbetet och underlättar ett enhetligt arbetssätt. Man planerar med arbetspaket (WBS) eller direkt i Gantt schemat. Man drar, släpper och kopplar ihop arbetspaket, aktiviteter, milstolpar och inleveranser.

Det finns också stöd för projektmodeller och produktionsmodeller. På så sätt kan ni säkerställa att organisationen följer uppsatta regelverk i företaget. Exempel på modeller som våra kunder arbetar med är PMI, Prince2, PPS, XLPM och PEJL.

Projektens behov utgör underlag för resursförfrågningar. Det är både möjligt att förfråga på roll/kompetens samt på utpekad individ. Möjlighet finns även att söka efter tillgängliga resurser.

Funktionen för projektplanering stöder såväl planering av projekt som andra verksamheter som bedrivs i projektliknande form, t ex linjearbete, resurskonsulting etc.

Resursplanering

Med Copernicus Project Resursplanering har du full kontroll på din framtida beläggning och kan se konsekvensen av framtida affärer.

Resursplaneringen utgår ifrån medarbetarnas individuella scheman. Tillgänglig tid räknas fram automatiskt utifrån de bokningar som görs, preliminärt eller definitivt. Planering kan ske av såväl arbetad tid som frånvaro.

Funktionen gör det möjligt att resursplanera utifrån sina behov på lång eller kort sikt, detaljerat eller på övergripande nivå. Med Resursplaneringen kan man på ett strukturerat sätt göra

  • Avdelningsplanering
  • Kapacitetsplanering
  • Verksamhetsplanering
  • Teamplanering
  • Personlig planering

Portföljhantering

Med portföljhantering har man möjlighet att planera nya initiativ i verksamheten. Man får en överblick över alla nya initiativ och kan planera in dessa tillsammans med de som är pågående.

Tillsammans med funktionerna Projektplanering och Resursplanering får man en unik möjlighet att planera sin verksamhet på både kort och lång sikt.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska