Connect

Förberett gränssnitt för lyckad integration med ERP och Lön!

Med Copernicus Project Connect kan ni koppla ihop er installation av Copernicus Project med ert ekonomi- och lönesystem. Ni kan därmed få en optimerad systemlösning, som kräver ett minimalt manuellt handpålägg och där data endast registreras en gång.

Copernicus Project Connect levereras med två delfunktioner. En funktion för integration med Ekonomisystem och en för integration med Lönesystem. Gemensamt för båda delarna är att de bygger på standardiserade gränssnitt.

Integrationen med Ekonomisystem är dubbelriktad. Den kan importera registervård från ekonomisystemet, t ex kodplan, kundregister eller medarbetarregister. Den kan också importera projektförda kostnader, t ex leverantörsfakturor eller bokföringsorder. Integrationen kan också exportera registervård, t ex projektregister. Den kan också exportera fakturaposter till en extern kundreskontra, med tillhörande konteringar. Integrationen kan även exportera andra konteringar, t ex värdering av pågående arbete eller interndebiteringar.

Integrationen med Lönesystem skickar avvikelse för rapporterad tid, d.v.s. frånvaro och övertid för månadsavlönad personal och arbetad tid för timavlönad personal. Det finns även ett gränssnitt för att exportera reseräkningar och utlägg.

Copernicus Project Connect används vid integration med de flesta av marknadens större ekonomi- och lönesystem.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska