Projektstyrning.

Copernicus - en organisations väg till en praktisk projektstyrning.

Många faktorer avgör ett projekts effektivitet och resultat. Ett projekt med en stort informationsflöde måste dynamiskt planeras, följas upp och kontrolleras, både ekonomiskt och praktiskt på ett begripligt sätt. En lyckad projektstyrning behöver en tydlig projektstyrningsmodell i form av program-verktyg, som därmed förser projektets alla parter med relevant information i rätt skede och tidpunkt.

Exicom förklarar vad en lyckad, praktisk projektstyrning innebär, samt hur ni med hjälp av flaggskäppet Copernicus kommer att avsevärt underlätta hela erat projekt, från planering till avslut.

Kom igång med Copernicus

Vad är projektstyrning?

Exicom förklarar hur projektstyrning realiserar resultat.

GÅ TILL

Smarta verktyg.

Underlätta och se över er projektstyrningsmodell.

GÅ TILL

Copernicus av Exicom.

Praktisk projektstyrning samlad på en plats.

GÅ TILL

Utvecklar ditt arbetssätt.

Lär dig utav dina arbetsmetoder genom dina resultat.

GÅ TILL

Praktisk projektstyrning

Praktisk projektstyrning som realiserar resultat.


Vad är projektstyrning?

Organisera ditt nästa projekt.

Projektstyrning eller projektledning är ett system eller en praktiskt framställd strategi utförd av en ledare för ett projekt eller uppgift, gärna med hjälp av program-verktyg för att ge en tydligare och effektivare planläggning och översikt över projektets många processer. Projektstyrning är avsiktlig organisering, planering, koordination, initiering, avslutning, sammanfattning och ibland även uppföljning. Detta förtydligar projektets alla målsättningar som ledare, utförare och kund tillsammans har överenskommit ska realiseras.

Projektstyrning är till för att projektets alla parter ska ha en övergripande kontroll över arbetet, för att strukturera och se till att det önskade resultatet nås på den mest resultatrika metoden möjlig. Inom projektstyrning innefattas även ekonomiplanering, planering av möten, upphandlingar av material och verktyg, personliga mål, rapportering till kunden genom projektrapporter, med mera.

Se våra lösningar


Verktyg för projektstyrning.

Underlätta din projektstyrningsmodell med Copernicus.

Då en projektstyrning eller projektstyrningsmodell och dess informationsflöden kan vara imponerande, använder majoriteten av projektledare och projektskapare sig utav program-verktyg eller affärssystem. Dessa har till uppgift inte bara att underlätta det förberedande arbetet, utan att även i realtid informera det nuvarande resultatet i termer av tid, ekonomi och förväntat resultat genom översiktliga och tydliga grafer och uträkningar. Verktyget ska vara enkel-navigerad, glasklar, och tydligt förse alla parter med relevant information efter behov. Allt detta och mycket mer erbjuder Copernicus, realiserad av Exicom Software.

Läs mer om oss

Praktisk projektstyrning.

Copernicus av Exicom Software erbjuder en resultatrik helhetslösning för en lyckad projektstyrning.

 

Copernicus av Exicom Software.

Praktisk projektstyrning som realiserar resultat.

Copernicus bidrar till fler framgångsrika projekt och gör ert arbete snabbare. Planera, genomför och realisera era målsättningar med hjälp av Sveriges ledande leverantör för projektstyrning, projektledning och verksamhetsstyrning. Copernicus ser över arbetstiden, planerar och ger en överblick av ekonomin, organiserar alla involverade intressenter från ledare till medarbetare via internet i form av appar på mobil, paddor eller dator, och följer upp i realtid all information och dess flöden med tydliga grafer och digitala verktyg.

Läs mer om Copernicus

 

Copernicus utvecklar ditt arbetssätt.

Lär dig utav dina arbetsmetoder genom dina resultat.

Med hjälp av Copernicus programverktyg får ni inte bara en total översikt av er projektstyrning, utan även en lärdom utav era upplagda och valda projektstyrningsmodeller så att ni kan avgöra vad som skapar bäst resultat.

Då våra verktyg är så enkla och effektiva att använda, och förser er som företag med beslutsunderlag och information så kan projektägarna kontinuerligt analysera utfall och förväntningar, samt vad som behöver finslipas inför nästkommande projekt.

Med andra ord, tack vare Copernicus så lär ni er hur er projektstyrning kan effektiviseras ytterligare. Detta leder till ökad projektmognad och självutbildning i organisation vilket avsevärt förenklar projektmedvetenheten. Det är underlag för ytterligare förbättringar.

Copernicus är baserad och skapad med företags resultat och lönsamhet i åtanke. Systemen är utvecklade av erfarna konsulter i projektstyrning, projektledning och verksamhetsstyrning, och utvecklas kontinuerligt i samband med trender och användarbehov. Läs mer om hur Copernicus kan stärka er organisation.

Läs mer om Copernicus

 

Vill du läsa mer om Copernicus projektstyrning?

Klicka på knapparna nedan för att gå vidare, eller kontakta oss så berättar vi mer.