Vision och Mission

Vision och Mission

Exicom Software är en ledande leverantör av lösningar för styrning av projektverksamheter inom Enterprise Project Management (EPM).

EPM är en amerikansk term som enklast kan översättas till Multiprojekthantering. För oss står EPM för:

  • En syn på verksamheten där ett projekt samverkar med många andra projekt och där en resurs normalt arbetar i flera projekt.
  • För att styra verksamheten behövs någon form av standardiserat arbetssätt och en projektmodell.
  • Ett EPM-system skall kunna användas till att styra hela verksamheten, där projektbegreppet är en nyckel till allt. Det skall även gå att hantera annan tid, exempelvis linjearbete, interntid och frånvaro.
  • Ett EPM-system skall även innehålla funktionalitet för Project Portfolio Management (PPM). En portfölj kan omfatta såväl pågående som tänkta projekt.

Mission

Vår mission är:

”Vi levererar system och lösningar för att styra projektverksamhet. Våra lösningar ger transparens av verksamheten, vilket leder till förbättrad kvalitet och ökad produktivitet”

Med vår helhetslösning har vi lyckats kombinera de tre fundamenten Transparens, Kvalitet och Produktivitet.

  • Transparens är att följa uppsatta interna och externa regelverk. Transparens är en grundbult för att lätt kunna få ut och jämföra information och för att få kvalitet.
  • Kvalitet är att kunna lita på siffror och rapporter.
  • Begreppet produktivitet motsvarar olika saker för olika branscher. Det kan exempelvis vara ”time-to-market”, ”time-to-value”, ökad kvalitet eller ökad lönsamhet.

Transparens är att kunna genomlysa verksamheten och när man jämför information veta att den kan jämföras på lika villkor samt följer uppsatta interna och externa regelverk. Transparens är en grundbult för kvalitet och ger ett korrekt underlag för prioritering och rätt beslut.

KONTAKT
Svenska