Portföljhantering

Enklare beslut med ett verktyg för att strukturera och hantera processen för prioritering och beslut av nya och pågående projekt.

Copernicus Project Portföljhantering ger dig en överblick av alla organisationens projekt. Du väljer själv om du vill se alla projekt, en speciell portfölj eller om du vill skapa en lista av projekt.

För valda projekt kan du välja att se någon av följande tre olika rapporter:

 • Statusrapport
 • Övergripande tidplan
 • Pipeline

Portföljhanteringen hämtar information från projektplaner samt de statusrapporter som projektledarna lämnar. Innehåll i statusrapporter kan anpassas så att de motsvarar er organisations behov. Det kan handla om statusindikatorer, värdetyper eller text. Uppföljning kan ske av såväl planering, upparbetning som prognos för projekten. Även vyerna i Portföljhanteringen, dvs innehåll i kolumner, kan anpassas efter er organisations behov.

I den övergripande tidplanen ser du hur valda projekt ligger i förhållande till varandra i tiden. På det viset kan du enkelt se om du har för många projekt inplanerade samtidigt och därmed åtgärda detta genom att flytta alt. lägger ner mindre viktiga projekt. Det är också möjligt att se i vilken fas som ett projekt befinner sig, kopplat till er projektmodell.

Pipeline ger dig en snabb översikt i vilken fas respektive vid vilken beslutspunkt eller tollgate som projekten befinner sig. Informationen ger dig en uppfattning om hur många projekt som är på väg in och hur många projekt som är på väg att fasas ut. Genom denna grafiska presentation kan du säkerställa ni har en kontinuitet i era leveranser.

Copernicus Project Portföljhantering har även en tilläggsfunktion för Programhantering.

Med hjälp av Copernicus Project Programhantering, kan du enkelt skapa ett program, där de ingående projekten kopplas till programmet. Från programplanen kan du sedan i realtid följa och styra programmet. Utöver att programmet redovisar summerade tidplaner, kan du även se summeringar av bedömd tid, utfall och prognos. Möjlighet finns att från programmet expandera ett projekt och följa upp detaljer.

Funktionen är riktad till organisationer som arbetar med program, men är även lämplig för andra behov av summeringar, t ex uppföljning av produkter eller olika typer av tjänster.

Med Copernicus Project Programhantering minskar tiden som går åt för sammanställningar av data i ett program. Genom den fulla transparensen har du all information för de projekt som ingår i programmet serverad. Copernicus Project Programhantering ger ökad kontroll på kostnader och snabbar upp uppföljning och prognoshantering för programmet. Du får snabbare “early warnings” och fler projekt kommer att gå i mål på bedömd tid och kostnad.


Nyhetsbrev!

  Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

  Har du frågor?

  Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


  Kontakta oss
  KONTAKT
  Svenska