Reseräkning

Omgående projektföring av reseräkningar. Medför bättre kapitalbindning om du fakturerar projekt-utlägg.

Förenklar administrationen kring hantering av reseräkningar och privata utlägg. Din organisation kommer att få in rapporteringen snabbare och om ni arbetar med externa projekt kan ni fakturera utläggen snabbare.

I Copernicus Project Reseräkning styrs rapporteringen av organisationens resereglemente. Detta gäller såväl prissättning mot projekten som ersättning för den anställde.

Rapportering kan ske av traktamente (såväl inrikes som utrikes), nattraktamente, måltidsavdrag, restidsersättning, utlägg, representation och bilersättning.

För rapportering av utlägg läggs specifika utläggskoder upp, som sedan mappas mot arbetstyper.

Kontering sker genom att man anger vilket eller vilka projekt som skall debiteras. Alternativt kan man kontera en reseräkning som en omkostnad. Möjlighet finns till procentuell fördelning. Det går att hantera en generell kontering, men också ha avvikande kontering på enskilda rader.

För kvitton finns en särskild Kvittoutskrift. Ett underlag skrivs ut, där man sedan häftar på alla kvitton.

Utbetalning och kontering mot huvudbok sker genom organisationens lönesystem (kräver funktionen Copernicus Project Connect).

Copernicus Project Reseräkning levereras med en attestvy för linjechef och löneadministratör. Attestvyn innehåller möjligheter att skicka tillbaka felaktiga rader. Attestvyn för löneadministratör innehåller även funktioner för att hantera korrigeringar och omkonteringar.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska