Fakturering

Förbättrar effektivt organisationens kapitalbindning.

Med Copernicus Project Fakturering kan din organisation effektivisera faktureringen. Projektledare och/eller kundansvariga kan själva skapa fakturan med hjälp av en lättanvänd guide. Vid färdigställande skickas fakturan vidare för central utskrift. Möjlighet finns också att skicka fakturor till ekonomiavdelningen, för kontroll eller vidare bearbetning. Systemet minskar den tid som läggs ner kring administrationen av faktureringsprocessen.

Som alternativ kan hela eller delar av faktureringen ske centralt hos t ex ekonomiavdelningen. En stor fördel är just att din organisation kan välja att fakturera hela eller delar centraliserat eller decentraliserat.

Copernicus Project Fakturering kan hantera olika typer av fakturering, t ex löpande räkning, löpande räkning med takpris eller fastpris. För fastpris projekt sker fakturering normalt som à-conto, d.v.s. faktureringen bokförs som en skuld i huvudboken. Som intäkt värderas lagret av upparbetade timmar (se vidare Copernicus Project Projektredovisning). Möjlighet finns att i förhand lägga upp betalningsplaner för fastpris projekt i Copernicus Project.

Vid fakturering av löpande räkning kan du välja vilken detaljeringsnivå som skall skrivas ut på fakturan. Det är också möjligt att helt skriva om fakturan i samband med faktureringen.

Som tilläggsfunktioner erbjuds även funktioner för hantering av beställningsfakturering, avtalsfakturering, artikelfakturering och e-fakturering.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska