Fakturera

Ett effektivt och smidigt verktyg för både det lilla och det stora företaget som kortar ner ledtider och förbättrar kapitalbindning i verksamheten.

Projektfakturering

Copernicus Project har flera funktioner för projektfakturering. Fakturering kan göras centralt av ekonomer eller decentraliserat av kundansvariga eller projektledare.

Ekonomipersonalen har tillgång till avancerade verktyg för fakturerings-processen med ett mycket smidigt och flexibelt handhavande som är byggt för ekonomer.

Projektledare och kundansvariga får tillgång till ett verktyg som hjälper dem att skapa sina egna fakturor. För att förenkla tillämpningen och säkra att man gör rätt blir användaren guidad genom faktureringsprocessen.

Delad finansiering

Om flera finansiärer finns till ett enskilt projekt kan kostnaderna fördelas mellan dessa. Fördelningen mellan finansiärerna sker i % med möjlighet till olika regler för respektive projekt. Systemet skapar samlingsfakturor till respektive finansiär om man finansierar flera projekt. Möjlighet finns också att hantera joint venture, där en del av ett projekt finansieras internt och en del externt.

Avtalsfakturering

Avtalsfaktureringen möjliggör hantering av avtal som faktureras periodvis, ex underhållsavtal eller hyresavtal. När man lagt in ett avtal genereras fakturan med automatik kommande perioder och bokförs enligt uppsatta regler. Avtalsfaktureringen håller både reda på fakturering och periodisering av intäkter.

Artikelfakturering

Artikelfaktureringen är ett smidigt sätt att komplettera projektfaktureringen och därigenom påskynda faktureringen för material och inköp. Det kan t ex vara lagervaror eller olika typer av paket som ska faktureras till kunder, där leverantörsfakturan inte har projektförts.

Det finns även en möjlighet att från ett kundspecifikt försystem t ex från ett kursadministrativt försystem läsa in en fil som faktureras i artikelfaktureringen.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska