Redovisning

Redovisningen, dvs huvudboken, är särskilt utformad för projekt- och uppdragsorienterad verksamhet.

Huvudboken har en tät integration med övriga delsystem inom affärssystemet Copernicus ERP, som skapar bokföringstransaktioner. I modulen hanteras även registrering av löpande verifikationer. Det är lätt att stämma av integrerade moduler. Periodbokslutsprocessen är anpassad för att hantera verksamheter med tidrapportering, fakturering, värdering av pågående arbeten, interndebiteringar och periodbokslut. Med Copernicus ERP kan du minimera tiden från månadsslut till färdigt bokslut

Redovisningen kan hantera tre dimensioner; Konto, Kostnadsställe och Kostnadsbärare. Man styr per konto om kostnadsställe och kostnadsbärare skall användas. Det går att skapa hierarkier av kostnadsställe och kostnadsbärare så kallade summagrupper, t ex motsvarande en organisationsstruktur.

Det går att göra budget per månad och konto/kostnadsställe/kostnadsbärare.

Rutinen för verifikationsregistrering sker i ett antal separata steg. Man har kontroll över tidigare registrerade verifikationer med möjlighet att korrigera befintliga som inte är avslutade eller registrera nya. Man kan projektföra verifikationer och skapa inköps- eller materialtransaktioner i projektredovisningen. Konteringen hämtas från fördefinierade mallar för att arbetet skall gå smidigt.

Möjlighet finns att använda periodiseringsnycklar. Periodiseringar kan göras av intäkter och kostnader mot aktuella konton.

Möjlighet finns även att använda sig av automatkonteringar för återkommande konteringar, ex sociala avgifter.

Gränssnitt finns för import av verifikationer från externa system, t ex lönesystem. Det finns ett stort antal standardrapporter för såväl intern- som externredovisningen, t ex saldolista, verifikationslista, momsrapport, huvudbok, balans- och resultatrapport.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska