Leverantörsreskontra

Modulen är helintegrerad med Projektredovisning och Redovisning.

Leverantörsfakturor kan ankomstregistreras, med möjlighet till preliminär kontering. När fakturorna attesteras sker definitiv kontering och möjlighet finns att projektföra kostnaden på projekt i Projektredovisningen.

En mer automatisk hantering av leverantörsfakturor kan erhållas genom att koppla ihop Leverantörsreskontran med externt scanningsystem. Copernicus Leverantörsreskontra kan levereras med ett standardiserat gränssnitt för integration med scanningsystem.

Betalning av leverantörsfakturor görs genom att skapa ett betalningsförslag. Efter godkännande av betalningsförslaget skapas en fil som skickas för betalning. Efter betalning kan automatisk återrapportering erhållas. I Leverantörsreskontran finns ett antal standardrapporter och frågeprogram, t ex saldolista och förfallolista. Det är enkelt att överblicka en leverantörs alla fakturor och vid behov zooma sig ner till detaljer på såväl kontering som utbetalning.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska