Anläggningsredovisning

Modulen Anläggningsredovisning är helt integrerad med modulerna Redovisning och Leverantörsreskontra.

Copernicus Anläggningsredovisning ger kontroll över tillgångarna både i ett ekonomiskt och administrativt perspektiv.

Det finns dels ett anläggningsregister, där man kan lägga upp anläggningar för att hålla reda på dem. Även sådana anläggningar som det inte sker avskrivningar på kan hanteras i registret. Modulen innehåller möjligheter att hantera såväl bokföring av kalkylmässiga avskrivningar som planenliga avskrivningar. Det finns även möjlighet att göra räkenskapsenliga avskrivningar. Det finns en rutin för att hantera och kontera internränta. Modulen levereras med ett antal standardrapporter.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska