parallax background
 

Affärssystem

Copernicus är framtidens affärssystem.

Affärssystem effektiviserar och leder er produktivitet till nya höjder. För att kvaliteten, integrationen och utvecklingen ska driva er verksamhet i rätt riktning så bör man välja ett affärssystem som noga har anpassats efter verksamhetens specifika processer och arbetsmetoder. Vi visar dig vägen och lösningen. Copernicus - framtidens affärssystem.


Vad är ett Affärssystem? Kom igång med Copernicus

 

Vad är ett Affärssystem?

Vi förklarar vad ett affärssystems har för syfte och funktion.

GÅ TILL

Detta är Copernicus.

Exicoms tolkning av det mest effektiva affärssystemet i Sverige.

GÅ TILL

I framkanten sedan 1988.

Exicom Software utvecklar och utvecklas.

GÅ TILL

Våra tjänster.

Copernicus kommer i 6 färdiga verktyg med unika erbjudanden.

GÅ TILL

 

Snabbguide om affärssystem.

Lästid – 3 min

Vad är ett Affärssystem?

Ett Affärssystem eller ERP (Enterprise Resource Planning) är ett IT-system och verktyg som används för att hantera, underlätta och tillgodose effektiva informationsflöden, tydligare administration, upprättande av rapporter, styrning samt beslutsunderlag. Det bidrar till ett effektivare arrangemang av beslut genom en tydligare översikt och förståelse om era arbetssätt.

Ett affärssystem är alltså inte bara ett verktyg för övergripande insikt i verksamheten, utan även ett hjälpmedel så att ert arbetsätt sätts i perspektiv med hjälp av informationsunderlag i olika typer av grafer. Med andra ord så lär ni er utav er eget arbetssätt, då ni enkelt kan följa upp och jämföra strategier och vad som driver er framåt.

Vilket affärssystem passar vår verksamhet?

Ett vanligt misstag många företag gör inför valet av affärssystem är att inte ställa några viktiga frågor: "Hur ser vår verksamhet ut, vilka verktyg behöver vår verksamhet, och hur samverkar dessa funktioner med vårt nuvarande arbetssätt?". Ett företag bör börja i rätt ände, dvs. att analysera sina egna metoder och arbetssätt samt se över vilka hjälpmedel och underlag som saknas. Det är en viktig aspekt innan för att kunna förstå vilken typ av affärssystem som verksamheten behöver. För det måste finnas en passform relaterat till företagets behov och kravspecifikation.

Exicom rekommenderar att en verksamhet först tydliggör sina arbetsmetoder, och sedan analyserar dessa och klargör vilka moment som hejdar ökad produktivitet, maximal lönsamhet och smartare affärsbeslut, samt vad som bör implementeras för att dessa moment ska åtgärdas. Dessa frågor och analyser bör ni använda som underlag för vilket affärssystem er verksamhet behöver, och kommer leda er till ett smartare val som kompletterar och utvecklar men inte försvårar.

Välj ett affärssystem som kan anpassas samt erbjuder underhåll och service

När ert företag växer och utvecklas måste affärssystemet göra detsamma. Därför är det avgörande att välja ett affärssystem med möjlighet för tillägg, uppdateringar och ständig utveckling, som stöttar och tillgodoser moduler i enlighet med verksamhetens expansion.

Utöver detta bör affärssystemets leverantör erbjuda god service, tydlig kommunikation, och goda support- och underhållsavtal. Ifall ett problem uppstår, eller att önskemål av tillägg eller anpassningar från företagets part skulle ske, så måste skaparna av affärssystemet garantera den service ni behöver. Detta är mycket viktigt inför valet av affärssystem.

Affärssystem på engelska

Enterprise Resource Planning ystem ● Business system


Sammanfattning:

parallax background

Detta är Copernicus

Anpassningsbar. Simpel. Skapad för resultat.

Fördjupa er i ett affärssystem av företagare, till företagare.

Copernicus sammanför, synkroniserar och ger ett helhetsgrepp över projektprocessen.

Att välja rätt affärssystem som passar just er verksamhet innebär en skräddarsydd lösning helt baserad på behov, produktivitet och målsättningar. Ert företag har förmågan att välja vilka moduler och verktyg som ska implementeras, vars uppgift är att stödja ekonomisk uppföljning, order- och lagerbehandling, tidrapportering, resursplanering, administration, kund- och leverantörsreskontra och bokföring.

 
 

Affärssystem med översikt.

Översikt är avgörande för att ett företag ska kunna växa, och med Copernicus affärssystem och vårt breda utbud och tjänster kommer ni undra hur ni ens klarat er utan ett affärssystem. Förenkla steg och processer så att dessa inte ödslar onödig tid, och spendera istället tiden på att utöka och stärka din organisation, företag eller verksamhet. Välj ett affärssystem där allt lagras och ger kompletta sammanhang. Välj Copernicus - Framtidens affärssystem.

Se våra lösningar

Exicom Software - ledande leverantör.

Helhetslösningar för projekt- och verksamhetsstyrning.

"Ett affärssystem är ett verktyg som effektiviserar, strukturerar och stödjer informativt arbete genom moduler anpassade efter er verksamhet eller företag. Copernicus hjälper er med ekonomisk uppföljning, administration, tidrapportering och resursplanering."
- Exicom.

Affärssystem som utvecklas - och utvecklar.

Exicom Software har med sin egenutvecklade produkt Copernicus legat i framkant sedan 1988, och genom ett nära samarbete med våra kunder sker en kontinuerlig utveckling av våra produkter. Exicom - Let's create value.

Läs mer om oss

Varför välja Exicom?

 

Vilket affärssystem passar er?

Copernicus erbjuder 6 färdiga erbjudanden för att snabbt komma igång. Låt oss presentera våra flaggskepp som kommer att stärka er verksamhet.

Copernicus Business Suite

-


Copernicus Business Suite är en helhetslösning för planering, styrning och uppföljning av såväl enskilda projekt som hela projektverksamheter.

Detta affärssystem väver samman alla våra affärsverktyg till en komplett lösning. Med Copernicus Business Suite får hela er verksamhet en överblick vars information är tillgänglig till alla som behöver den. Detta innebär tydligare projekthanteringar, effektivare resursutnyttjning, bättre kommunikation och försäljning, då varje part i projektet från projektledare, medarbetare och ekonomiansvarig har full kontroll under processens gång.

Copernicus Business Suite erbjuder ett användarvänligt och effektivt grafiskt språk och layout, där ni tydligt har översyn över rapporter, resultat, deadline, budget, resursplanering, milstolpar, och mycket mer. Det är en helhetslösning som är skräddarsydd för medelstora och större företag.

Läs mer

Copernicus Time

-


Copernicus Time erbjuder er verksamhet ett verktyg med effektiv tidrapportering där ni får full valuta för er tid.

Med detta verktyg blir ni inte bara mer effektiv med tiden, utan ni lär er av den. Med Copernicus Time får ni viktiga lärdomar om hur ni arbetar mer era projekt och vad som behöver förbättras, vilket i sin tur leder till sparade pengar och en klarare vision under projektets gång. Förutom detta så kan ni även med enkelhet koppla Copernicus Time till ert ekonomi- och lönesystem, och ställa in automatiska konteringar och attestfunktioner som följer upp och debiterar tid. Det har aldrig varit smidigare än med Copernicus.

Copernicus Time används via webb eller smartphone, och visualiserar med tydliga rapporter och översikter uppdaterad projektinformation. Verktyget ger även injechefer och projektledare förmågan att se frånvaro, övertid, flextid, återstående tid och scheman. I tjänsten ingår även Copernicus Mobile.

Läs mer

Copernicus ERP

-


Ekonomisystemet som inriktar sig på lönsamhet med full kontroll på ekonomin, planering och leverans.

Med Copernicus ERP ökar du vinsten för varje uppdrag och projekt. En smart integration av en slimmad huvudbok anpassad för varje projekt, tidrapportering, projektstyrning, leverantörsreskontra, kundreskontra och anläggningsredovisning, samt automatiska rutiner som automatiska påminnelser, kontera sociala avgifter och debitering gör Copernicus ERP till en framgångsfaktor. I Copernicus ERP ingår även Copernicus Pro och Copernicus Time.

Läs mer


Copernicus Pro

-


Ett affärsverktyg intrikat på effektivitet och översikt av projektresultat och projektstyrning.

Copernicus Pro är ett webbaserat system för smartare projekthantering och ökat resultat. Med tydliga grafer, mätverktyg, historik, planering, styrning, översikt samt uppföljning är detta verktyg styrkan och grunden för ert nästa projekt; stort som litet. Tydliga rapporter med valfri grafisk demonstration visar er exakt det som ni behöver se, och med den mobila tidrapporteringen besitter hela projektets parter full kontroll mellan tumme och pekfinger.

Affärsverktyget passar utmärkt för fler än 30 anställda, men även för mindre verksamheter som vill ta nästa steg i sin utveckling och effektivisera vinsterna. Copernicus Pro är ert huvudredskap som sammanför projektledare, medarbetare, linjechef, ekonomichef och VD.

Läs mer

Copernicus Mobile

-


Kontroll över tiden vart du än befinner dig. Tydligt och koncist affärsverktyg som ger dig perspektiv på tiden.

Tid är pengar, och med Copernicus Mobile har ni koll på tiden vart ni än befinner er. Utomlands, på kontoret, hemma: vart du än utför ditt arbete så har ni omedelbar kontroll i fickformat med tidrapporter via cTimeSheet, utfört arbete, uppdateringar och rapporteringar av enskilda medarbetare via cManager, samt attestfunktioner för linjechefer och projektledare.

Våra mobila lösningar erbjuder er en affärs- och arbetsmiljö som gör det smidigare och enklare att arbeta helhjärtat med affärssystemet. Ofta är liknande system komplicerade och tidsödande att använda vilket minskar användningsgraden avsevärt. Då försvinner också skalbarheten och systemen tappar sin ppotential. Allt detta och mycket mer i smartphones och surfplattor både för Apple iOS och Android.

Läs mer

Copernicus BPM

-


Minskar kostnader och förkortar ledtider i verksamheten.

Copernicus BPM är ett affärsverktyg som effektiviserar rutiner och centrala system. Vid etableringar av nya kunder, medarbetare, projekt eller andra centrala parter kan ni beskriva och korta ner arbetsgången: allt detta i en tydlig och användarvänlig presentation av projektrelaterade kopplingar och strategier.

Dessutom kan ni med hjälp av Copernicus BPM mäta förändringen i varje önskad strategi med våran unika funktion. Detta verktyg tydliggör processen, och ser till att ingen faller mellan stolarna.

Läs mer

 

Vill du läsa mer om Copernicus affärssystem?

Klicka på knapparna nedan för att gå vidare, eller kontakta oss så berättar vi mer.

 

Vad är ett affärssystem och varför behöver du ett?

System utav effektiva processer och tillvägagångssätt är grunden för en effektiv vardag i arbetslivet, och fungerar som grund för ett företag eller en organisation. Varje part av ett företag, allt från varor, personal, lager, kontoret till arbetsredskap, är en del utav systemet och processen som kan analyseras och utvecklas med hjälp utav ett affärssystem. Idag är affärssystem en central mittpunkt inom många organisationer och företag inom alla branscher, som är frambringad och ämnad åt att koppla samman företagets värdefulla element som dagligen stärker och inger förtroende. När alla parter och processer arbetar tillsammans uppstår framgång genom en tydlig affärsplan.

Ett affärssystem är med få ord en metod för analys och definiering utav informativ data. Historien utav datorer ämnade för affärssystem uppkom i takt med teknologins framgång. Tidigt 70-tal påbörjade IBM (International Business Machines Corporation) sin utveckling och metod utav effektivisering genom denna teknologi, och den introducerades år 1981 endast internt. Framgången utav teknologin och systemprocessen ledde så småningom till försäljning till andra företag, då nya metoder för finansiell framgång genom översikter utav data var enormt lukrativt.

Varför skedde integrationen utav affärssystem?

Verktyget ledde till kreativa lösningar som unifierar beslut och löser problem. Mätningar och analyseringsmöjligheter vart en del utav infrastrukturen av företaget, och personal och ledning fördes samman genom tydliga strategier.

Dessa fundamentala delar utav affärssystemet ledde till sparade pengar och snabbare prestationer, vilket är nyckeln till ökad framgång.

Att möta förväntningar hos leverantör, kund och personal.

Om man från en systematisk synvinkel mäter, jämför, testar, och analyserar centrala funktioner ser man snabbt varje process påverkan i det hela, där man därefter kan finna vägar för förbättring. Kanske finner man att två processer eller parter behövs föras samman och kommuniceras bättre, vilket i sin tur leder till mycket stora framsteg i företagets produktivitet. Ett affärssystem är därför inte endast nödvändigt för interna behov för personal, utan påverkar även upplevelsen för kunder och leverantörer. Genom säkerhet, kommunikation och tydlighet växer ditt varumärke.

Effektiva och smarta resultat som är konsistenta.

Ett affärssystem är verktyget som reparerar och säkerställer jämna och konsistenta processer. Att få jobbet gjort kräver en jämn process och bör inte lämnas till slumpen, utan bör designas och definieras som resulterar till återkommande resultat i en arbetsgång.

Att förena och engagera ett företags personal.

Genom tydligare arbetstillvägagångssätt blir resultatet en förening och ökat engagemang bland företagets personal. Det ger möjligheten att effektivare slutföra arbeten, och framförallt få en framförsikt om vad som bör göras i framtiden. Det inger också en tydlig blick för arbetsgivare ifall ytterligare anställningar behövs inom särskilda avdelningar eller arbetsprocesser inom företaget, och visar tydligt personalers roller.

Stor framgång för mindre arbete leder till större vinster.

Forskning och historien visar konstant att realiserandet utav ett smart affärssystem leder till en allmän förbättring och tydlighet inom alla branscher, som reducerar kostnader och förenar personal, kund och leverantör, samt parter däremellan. Ett affärssystem sammanfattar data och relevant information på daglig basis, och resultatet och tillståndet utav varje avdelning, vara och part kan bli mätt och delas mellan för ökad kommunikation och effektivisering. En sådan inställning bygger en organisations eller företags allmänna struktur, och bortarbetar lösningar som är lämnade till slumpen. Istället byts detta ut till detaljerade operationer och procedurer som bygger på en helt ny standard, operationer som är designade för ett visst ändamål och resultat i en eller flera beståndsdelar eller moment.

Att skapa ett effektivt affärssystem är det enda sättet för företag som vill växa på ett mätbart och konsistent vis, där varje byggsten leder till nöjdare medarbetare, personal och kund.